Profil spoločnosti

Spoločnosť TECHSERVIS s.r.o. Nové Mesto nad Váhom vznikla 1.6.2000 odčlenením z firmy VZT-Vzduchotechnika a.s. Nové Mesto nad Váhom , prevzatím strojárskej výroby so zameraním na obrábanie a výrobu prípravkov. Sídli v priemyselnom areáli Trenčianska 17, Nové Mesto nad Váhom.

TECHSERVIS zamestnáva celkom viac ako 50 pracovníkov, z toho v oblasti obrábania pracujú dve tretiny z nich, zostatok zabezpečuje služby v oblasti údržby strojov a energetiky, ide o servisnú činnosť v priemyselnom areáli, kde sa nachádzajú ďalšie výrobné, projekčné a obchodné firmy.

Firma má vlastnú konštrukciu, technická dokumentácie je spracovávaná systémom CAD.

Pracujeme aj podľa dokumentácie zákazníka.

Výrobné priestory predstavujú cca 1400 m² a skladové plochy kryté 150 m².

Firma má cerfitikát kvality od RW TŰV podľa ISO 9001, od roku 2001.

Výrobný profil

Výrobný profil

Brúska BU 28/630

brúsenie guľatého materiálu do Ø 295 mm, vzdialenosť hrotov 630 mm

Brúska BHU 32/1000

maximálne do Ø 320 mm, maximálna dĺžka 1 = 1000 mm

Brúska rovinná zvislá BPV 300/1000

brúsenie plochých materiálov, hrubovanie povrchu, brúsenie nožov pre tabuľové nožnice, rozmer upínacej plochy stola 300 x 1000 mm

 Brúska vodorovná rovinná BPH 300/1000

presné brúsenie plochých materiálov, rozmer upínacej plochy stola 300 x 1000 mm

 CNC vertikálne obrábacie centrum LEAN VMC 1000

rozmer upínacej plochy stola 1070 x 510 mm

 CNC vertikálne obrábacie centrum Heckler & Koch

rozmer upínacej plochy stola 2000 x 600 mm

Frézka nástrojová FNGJ 32

vodorovný pozdĺžny posuv stola (os X) 600 mm, zvyslý posuv stola (os Z) 400 mm, priečny vodorovný posuv vreteníka (os Y) 400 mm, upínacia plocha stola 800 x 400 mm

Frézka FGS 32/40

upínacia plocha stola 320 x 1400 mm, pozdĺžny pohyb stola 1000 mm, priečny pohyb vreteníka 400 mm, zvyslý pohyb stola 450 mm

Frézka konzolová zvislá FA 4AV

upínacia plocha stola 350 x 1600 mm, pozdĺžny pohyb stola 1010 mm, priečny pohyb vreteníka 310 mm, zvyslý pohyb stola 435 mm

 Frézka univerzálna FA 5U

upínacia plocha stola 400 x 2000 mm, pozdĺžny pohyb stola 1260 mm, priečny pohyb vreteníka 410 mm, zvyslý pohyb stola 410 mm

 Pantografická frézka MP – 2000M

pracovný stôl 200 x 315 mm

 Vyvrtávačka vodorovná W 75

upínacia plocha stola 950 x 950 mm, vzdialenosť osy vretena od vodiacej plochy Y 0 – 900 mm, pozdĺžne prestavenie stola 1000 mm, priečne prestavenie stola 1250 mm, počet polôh otočného stola podľa stupnice 360°

 Sústruh hrotový SV18 RA/1250 (4 ks)

obežný priemer nad lôžkom 380 mm, vzdialenosť hrotov 1250 mm, obežný priemer nad supportom 215 mm

 Sústruh hrotový SUI 50/1500

obežný priemer nad lôžkom 500 mm, vzdialenosť hrotov 1500 mm, obežný priemer nad supportom 320 mm, obežný priemer v lunete 25 – 250 mm

 Sústruh hrotový SUS 80/3500

obežný priemer nad lôžkom 840 mm, vzdialenosť hrotov 3500 mm, obežný priemer nad supportom 530 mm

 Zvislý sústruh SKJ 8F

max. priemer sústruženia 1050 mm, výška obrobku 825 mm, max. hmotnosť obrobku 2500 kg

 Zvislý sústruh SKJ 12A

max. priemer sústruženia 1300 mm, výška obrobku 1150 mm, max. hmotnosť obrobku 6000 kg

 Zvislý sústruh SK 16

max. priemer sústruženia 1600 mm, výška obrobku 1250 mm, max. hmotnosť obrobku 5000 kg

 NC stroje TND 360 TRAUB

max. Ø 160 mm (nad ložami Ø 360 mm),  max. L 800 mm,  vŕtanie vretena (podávač) Ø16 – Ø60 mm

 Drôtová rezačka

max. rozmer obrobku 200 x 200 x 70 mm, max. hmotnosť obrobku 50 kg, presnosť ± 0,015mm

 Vyvŕtavačka WKW 100

upínacia plocha stola 1000 x 1600 mm, max. hmotnosť obrobku 2000 kg

Presná vŕtačka ORLIKON KB 3

upínacia plocha stola 900 x 1000 mm, max. hmotnosť obrobku 800 kg

 

Píla rámová – tech. údaje:

delenie profilového a guľatého materiálu 200 x 200 mm; Ø200 mm

 

Píla pásová STG 220 DG

rezný rozsah:

90° – Ø220 mm – = 300 x 150 mm

45° – Ø200 mm – = 200 x 200 mm

60° – Ø120 mm – = 120 x 120 mm

 

Vŕtačka otočná VO 32

priemer pri vrtaní do ocele o pevnosti 600 MPa 32 mm

priemer pri vrtaní do šedej liatiny o pevnosti 250 MPa 45 mm

závit pri rezaní do ocele o pevnosti 600 MPa M 20 x 2,5 mm

závit pri rezaní do šedej liatiny o pevnosti 250 MPa M 24 x 3 mm

max. vzdialenosť osi vretena k vedeniu plášťa 1000 mm

 

Vŕtačka stĺpová VS 32 A

vŕtací priemer 32 mm

vrtacia hĺbka 200 mm

 

Vŕtačka stĺpová VO 50

vŕtací priemer 50 mm

 

Ohýbačka hydraulická XONM 2000/2A-4

pracovná dĺžka 2050 mm

max. hrúbka mat. 2 mm

max. polomer ohybu 1,5 hrúbky plechu mm

 

Brúsenie nástrojov

– píly, frézy, sústr. nože, vrtáky, závitníky, záv. očká a pod.

Zváranie

– zváranie v ochrannej atmosfére CO2 taviacou elektródou vo všetkých polohách

 

Tepelné spracovanie

kalenie, cementovanie – 1020 °C, max. pracovný priestor 470 x 310 x 600 mm

žíhanie – 960 °C, max. pracovný priestor 1000 x 900 x 2500 mm

 

Zámočnícke – nástrojárske práce

Kontakt

TECHSERVIS, s.r.o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Riaditeľ spoločnosti:
Ing. Srncová Mária
tel: +421 32 770 4811
mail: srncova@tech-servis.sk

Obchodné oddelenie, TPV:
tel: +421 32  770 4816
mobil: +421 911 245 099
mobil: +421 911 245 990

Fax: +421 32 770 4818
E-mail: tech-servis@tech-servis.sk